Повернутися до списку новин

Психолого-педагогічний консиліум

21 листопада 2011 року в Озерненській гімназії відбувся психолого-педагогічний консиліум на тему: «Проблеми адаптації першокласників та п’ятикласників». Були присутні: директор гімназії – Анатолій Петрович Власюк, заступник директора з науково-методичної роботи – Олена Євгенівна Силко, заступники директора з навчально-виховної роботи – Надія Петрівна Довгань та Тетяна Авдіївна Івчук, мед. працівник – Наталя Борисівна , практичний психолог - Ольга Миколаївна Ткаченко, соціальні педагоги – Ольга Вікторівна Юзипович та Алла Анатоліївна Саганюк, класоводи початкової школи – Булана Олена Миколаївна, Марходей Олена Володимирівна, класні керівники гімназійних 5-А класу – Павельчук Ольга Анатоліівна, та 5-Б класу – Нефедова Тетяна Олександрівна . Також запрошеними були усі вчителі, які викладають у 1-их, 5-х класах та інші педагоги та педагогічні працівники гімназії. Головною метою присутніх на консиліумі було:

1. Виявити дітей, які мають труднощі у адаптації; визначити характер та причину труднощів у кожному окремому випадку.

2. Визначити шляхи надання допомоги учням, які мають труднощі у адаптації.


Завдяки проведеному психологічному обстеженню п’ятикласників (навчальна мотивація, емоційне самопочуття, соціометричний статус), був зроблений аналіз самопочуття учнів в адаптаційний період, їх психологічний стан, на підставі діагностичних даних були визначені і домінанти розвитку потенційних можливостей та здібностей учнів.
Після плідної праці педагогів протягом консиліуму були визначені оптимальні шляхи для подолання труднощів адаптації п’ятикласників. Спільним рішенням учасників консиліуму затверджені такі рекомендації щодо подальшого гармонійного розвитку учнів 1-их та 5-х класів: У роботі з дітьми враховувати фізіологічні перебудови організму, характерні для раннього підліткового віку, а також дані психодіагностики.
Врахувати у навчальному процесі сенситивність даного періоду (1-і класи: перехід від ігрової діяльності до навчальної; 5-6кл. – час оволодіння самостійними формами роботи, час розвитку інтелекту, пізнавальної активності та ін.).
На основі даних соціометричних досліджень планувати роботу у класі таким чином, щоб мали місце ситуації, заходи, які підвищують соціальний статус ігнорованих дітей. Всіляко будити активність, формувати більш високу зацікавленість у навчанні та його результатах. Підвищувати почуття відповідальності через систему виховних заходів. Дозувати навантаження, відводячи місце повноцінному відпочинку.

П’ятикласники на занятті у практичного психолога гімназії